Projekty unijne

1.

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: 2017-2022

Wartość projektu: 17 759 933,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość  i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy.

Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie  obejmuje  osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie  jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych.

Doposażenie  uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu.W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych.

W grupie Nauki Zawodu  planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych.

Scroll to top
Skip to content