BIS II

treść

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny,
na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
    w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

PLAN ZJAZDÓW:

Scroll to top
Skip to content