Wolontariat

MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ!!!

W trosce o pogłębianie wartości humanitarnych szkoła stara się rozpowszechniać ideę WOLONTARIATU.

Działalność związana z wolontariatem  naszej szkole rozpoczęła się w roku szkolnym 2001/2002.

Celem tego przedsięwzięcia było i jest nadal uwrażliwianie młodzieży na pomoc innym, a także pokazanie jedynej formy spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla potrzebujących ludzi, kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych i odpowiednich postaw moralnych.

Młodzież angażuje się w życie szkoły oraz organizuje różne akcje charytatywne.

Chcemy przede wszystkim pomagać innym, ale również zdobywać wiedzę, nowe doświadczenia oraz nawiązywać nowe znajomości.

Wśród naszych uczniów na przestrzeni kilku lat mamy laureatów ogólnopolskiego konkursu „8 Wspaniałych”.

Koordynatorami szkolnego wolontariatu jest pani prof. Monika Matuszewska

**************************************************************

Scroll to top
Skip to content