Historia

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta ma bogatą, ponad 100-letnią tradycję i zajmuje znaczącą pozycję w środowisku naszego miasta, regionu i kraju.

Jest jedną z pierwszych szkół w Polsce, która otrzymała dwukrotnie certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania spełniającego normę ISO 29990:2010.

ZSO od lat przygotowuje dobrych fachowców, rzemieślników, którzy po skończonej edukacji stają się poszukiwanymi pracownikami.

Wizytówką szkoły jest Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka” im. Małgorzaty Zaręby.

Impreza doskonale wpisuje się we współczesny trend zainteresowania stylizacją, modą i projektowaniem. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej i krawieckiej mają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców, wzbudzenia zainteresowania mediów i rywalizacji na wysokim poziomie. Uczniowie „Odzieżówki” zajmują wysokie lokaty nie tylko w „Małej Pętelce”, ale także w innych ogólnopolskich konkursach i mistrzostwach fryzjerskich.

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami odzieżowymi, np. Hero Collection oraz fryzjerskimi: Eurokos, Progress. Firma Progress sprawuje patronat nad uczniami klasy fryzjerskiej zawodowej, organizując profesjonalne pokazy i szkolenia.

W ramach współpracy międzynarodowej nawiązano kontakty ze szkołami zawodowymi w Fürstenwalde (Niemcy) i Kutaisi (Gruzja). Opracowano także propozycję współdziałania ze szkołami w Shenzen (Chiny). Organizowanie staży zagranicznych, współpraca z instytucjami branżowymi, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi pozwala zdobywać doświadczenie i podnosić kwalifikacje. Z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i partnerami z Poczdamu zrealizowano dwa projekty pogłębiające kompetencje zawodowe i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.
W procesie zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy, przemianie ulega także proces edukacyjny.

W roku szkolnym 2016/2017 technika technologii odzieży zastąpi technik przemysłu mody. Technik przemysłu mody zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. Natomiast w roku 2020/2021 otworzyliśmy klasy w zawodzie technik stylista.
Proponowane przez szkołę zawody dają absolwentom możliwość własnego rozwoju, założenia działalności gospodarczej: sklep internetowy, punkt usługowy, organizowanie zajęć kroju i szycia, warsztatów z rękodzielnictwa.

Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie zawodowe i mobilizuje do rozwijania kreatywności, pielęgnowania pasji, rozwijania przedsiębiorczości. Zdobycie jednego z proponowanych przez szkołę zawodów może być sposobem na ciekawe życie, pozwalającym łączyć obowiązki domowe z aktywnością zawodową.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • 1881 – powstanie Koncesjonowanej Szkoły Przemysłowej i Seminarium Nauczycielek Robót Ręcznych
 • 1919 – powołanie Żeńskiej Szkoły Gospodarstwa i Przemysłu Domowego
 • 1920 – zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa Żeńska
 • 1927/28 – pierwsze egzaminy czeladnicze
 • 1933 – wydanie pierwszego numeru „Gazetki szkolnej”
 • 1936 – prezentacja odzieży dziecięcej na wystawie w Paryżu
 • 1939 IX – zbombardowanie budynku szkolnego
 • 1945 III – wznowienie działalności szkoły po wojnie
 • 1951 IX – nowa siedziba szkoły w gmachu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17
 • 1966 V – nadanie szkole imienia „Władysława Stanisława Reymonta”
 • 1970 V – odsłonięcie pomnika patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta =
 • 1971 V – ufundowanie szkole sztandaru
 • 1975 IX – powołanie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Zespołu Szkół Odzieżowych
 • 1979 V – obchody 60-lecia szkoły
 • 1986 – przyjęcie Zespołu Szkół Odzieżowych do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół
 • 1990 VI – pierwsze egzaminy wstępne do nowo powołanego Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII przy Zespole Szkół Odzieżowych
 • 1992 X – inauguracja klubu Otwartych Serc. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Rennes
 • 1993 X – wyjazd Młodzieży do Rennes (Francja) – (Scola ’93)
 • 1993 – I Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą pracę dyplomową
 • 1994 XII – IV zjazd absolwentów z okazji 75-lecia szkoły odzieżowej
 • 1998 – I Ekspozycja Moda Młodych na MTP
 • 1999 X – uroczyste obchody 80-lecia szkoły
 • 2000 – wyjazd młodzieży do Fougeres (Francja)
 • 2000 XII – uroczyste Obchody Roku Reymontowskiego
 • 2001/2002 -I miejsca: w Olimpiadzie Języka Francuskiego i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Europie
 • 2002 – jubileuszowy (X) Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową
 • wrzesień 2002- rozpoczęcie działalności szkolnego koła wolontariackiego „Klubu Ośmiu”
 • listopad 2002- otwarcie nowej pracowni komputerowej
 • 1 kwietnia 2003 – uroczystości jubileuszowe 85 – lecia szkoły
 • luty 2004 – X szkolny konkurs o „Małą Pętelkę”
 • 2004 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Furstenwalde w Niemczech
 • 2004 – odznaczenie szkoły medalem im. J. Kilińskiego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia zawodowego
 • 2007 –  udział w międzynarodowych projektach podnoszących jakość kształcenia zawodowego – program Leonardo da Vinci (do 2013r.)
 • 2009 – obchody 90-lecia szkoły
 • 2010 – realizacja projektów unijnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów oraz doradztwa zawodowego
 • 2011 –  uzyskanie certyfikatu ISSO 29990 – 2010
 • 2011 – szkoła laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Edukacji Zawodowej”
 • 2011 – udział w stażach zagranicznych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. Zrealizowanie projektów: „Staż zagraniczny w Niemczech sposobem na podnoszenie umiejętności zawodowych i wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy”(2011-2012). Staż zagraniczny w Niemczech „Gotowi na lepszą przyszłość” (2012-2013)
 • 2012 – włączenie do Zespołu Szkół Odzieżowych Gimnazjum Nr 1 im. generała Kazimierza Raszewskiego
 • 2012-2013 – podpisanie porozumienia o współpracy z Kutaisi i realizowanie projektu organizowanego przez Miasto Poznań: „Zawód a rynek”. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli. Wymiana pomiędzy Poznaniem i Kutaisi.
 • 2013 – nawiązanie współpracy ze szkołą patronackiego miasta Shenzhen (Chiny)
 • 2014 – XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mała Pętelka” Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby
 • 2014 – uruchomienie kursów kwalifikacyjnych w zawodzie krawiec
 • 2015 – udział szkoły w projekcie „Piastka – kobieta nieobecna” Brama Poznania
 • 2016 – „Snutki Golińskie” – współpraca przy tworzeniu filmu o tradycyjnym hafcie golińskim
 • 2017 – nagroda Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” za dobrą praktykę „Uczniowie klas fryzjerskich na rzecz wolontariatu”
 • 2018 – rozpoczęcie eksperymentu pedagogicznego ” Fryzjer męski – barber”
 • 2019 – XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mała Pętelka” dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby
 • 1 kwietnia 2019 – jubileusz stulecia szkoły
 • 2019 – staż w Saragossie (Hiszpania) w ramach projektu „Projektujemy przyszłość – międzynarodowe staże zawodowe uczniów”
 • 2020 – 2020 – dyrektorem szkoły zostaje Pani Maria Korczak, a Pani dyrektor Grażyna Łakomiec po 30-latach odchodzi na emeryturę
 • 2020 – realizacja projektu „Projektujemy przyszłość – międzynarodowe staże zawodowe uczniów”(Włochy)
 • 2020 – udział w stażach zagranicznych organizowanych przez Wielkopolska Izbę Rzemieślniczą w projekcie „Czas na staż”(Niemcy)
 • 2020 – IV wprowadzenie nauki zdalnej w związku z pandemią coronawirusa
 • 2021 – IX uruchomienie klasy – technik stylista
 • 2021 – odsłonięcie pierwszego muralu tekstylnego na fasadzie budynku szkoły
 • 2021 – staż uczniów klas III technikum przemysłu mody i usług fryzjerskich we Włoszech w Bolonii.
 • 2021 – ZSO wygrywa środki finansowe na projekt „Remont sali gimnastycznej” w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
 • 2022 – IX – uruchomienie klasy o profilu krawiec w branżowej szkole I stopnia
 • 2022 – realizacja projektu „Zielona szkoła”
 • 2022 – Festiwal Rzemiosła w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu – promocja oferty edukacyjnej rzemiosła: zawód krawiec i fryzjer
 • 2022 – staż dla uczniów klas II i III Branżowej szkoły I stopnia w zawodzie – fryzjer w Niemczech w Welt
 • 2022 – realizacja projektu „Projektujemy przyszłość – międzynarodowe staże zawodowe dla ucznniów w Saragssie w Hiszpanii
 • 2022 – Izabela Bogucka- nauczyciel zawody w technikum usług fryzjerskich zostaje Mistrzem świata we fryzjerstwie.
Scroll to top
Skip to content