Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to pomoc w rozwoju zawodowym jednostek lub grup, w którym doradcy odwołują się przede wszystkim do sfery emocjonalnej i motywacyjnej osobowości. Obecnie pojęcie doradztwa zawodowego nie jest rozumiane jedynie jako pomoc w wyborze drogi kształcenia, zawodu czy prac, ale szerzej rozumianych kwestiach związanych z rozwojem zawodowym. Chodzi tu o pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji, wspieranie w sytuacji bezrobocia.

Rola doradcy zawodowego w szkole:

Doradca zawodowy – Pani Karolina Mocarska-Sibera

Wybór dopasowanej kariery jest procesem i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w planowaniu kariery zawodowej opartej na dopasowaniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i możliwości zawodowych do wymagań rynku pracy.  

Konsultacje w gabinecie doradcy zawodowego mogą dotyczyć następujących tematów:

– zbadania predyspozycji i zainteresowań zawodowych, rozwijania samoświadomości dotyczącej mocnych i słabych stron, obszarów do rozwoju;

 – wsparcia w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;

– pomocy w napisaniu profesjonalnego curriculum vitae, pomoc w poszukiwaniu pracy;

 – informacji na temat lokalnego rynku pracy, zawodów i kompetencji  przyszłości;

– informacji na temat rekrutacji do szkół wyższych;

– wsparcia w indywidualnych sprawach związanych z dalszą edukacją, zmianą, poszukiwaniem nowych rozwiązań.

Konsultacje adresowane są również do rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

pokój nr 27, 61 852 9692 w.024

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek 8:30-13:30
 • Wtorek 13:00-16:00
 • Środa 8:30-13:30
 • Czwartek 8:30-14:00
 • Piątek 8:30-12:00

Przydatne linki:

 1. https://www.cdzdm.pl/ Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest placówką, która bezpłatnie realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Działania kierowane są do uczniów poznańskich publicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Centrum oferuje usługi w postaci informacji na stronie internetowej, warsztatów, webinarów na youtube lub facebooku oraz konsultacji indywidualnych. Centrum Doradztwa zawodowego na youtube: https://www.youtube.com/@CDZdMPoznan.
 2. https://mapakarier.org/ Mapa Karier to bezpłatna i interaktywna baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy dla młodych ludzi.  
 3. https://www.praca.pl/kreator-cv Bezpłatny kreator CV online.
 4. https://www.praca.pl/oferty-pracy.html Portal z ogłoszeniami o pracę.    
 5. https://poznan.praca.gov.pl/powp Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. W Ośrodku można bezpłatnie uzyskać informacje jak założyć działalność gospodarczą – wybrać formę jej prowadzenia, określić profil przyszłej firmy, poznać źródła jej finansowania, dowiedzieć się jak przygotować biznesplan czy dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dotację lub pożyczkę na uruchomienie firmy oraz skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie prawa, księgowości
  i marketingu.
  Ponadto można dowiedzieć się jakie są zasady poruszania się po rynku pracy – przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, napisania dokumentów aplikacyjnych, a także szukania możliwości dokształcania się lub przekwalifikowania.
Scroll to top
Skip to content