Staże

Praktyki zawodowe i staże zawodowe stanowią ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego przez uczniów szkół zawodowych.

Dzięki udziałowi w praktyce zawodowej i stażu zawodowym uczniowie mogą sprawdzić użyteczność wiedzy i umiejętności zdobytych w toku kształcenia. 

Realizowane w ramach projektu praktyki zawodowe i staże zawodowe stanowią dodatkowy, wykraczający poza formę  praktycznej nauki zawodu, o której mowa
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

STAŻ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

STAŻ DLA UCZNIÓW FRYZJERSTWA

Dnia 08 września 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja na staż dla uczniów fryzjerstwa, który będzie odbywał się w terminie 22.10-11.11.2023 r. w Centrum Kształcenia przy Izbie Rzemieślniczej Frankfurt nad Odrą – Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg.

W niedzielę 24.09.2023r. rozpoczęły się zajęcia zawodowe dla uczennic szkoły branżowej, które w październiku wyjeżdżają na staż zawodowy do Centrum Kształcenia przy Izbie Rzemieślniczej Frankfurt nad Odrą.
Na niedzielnych zajęciach powtórzyły wiadomości na temat dekontaminacji, środków ochrony indywidualnej wykorzystywanej podczas usług fryzjerskich oraz zapoznały się z obsługą aparatów fryzjerskich. Uczyły się określać indywidualne cechy urody klienta, zdefiniować twarz o różnych kształtach (owalnym, trójkątnym, kwadratowym, okrągłym, prostokątnym). Młode adeptki uczą się w niedzielę dodatkowo języka niemieckiego zawodowego o bezpieczeństwie i higienie pracy w salonie fryzjerskim oraz mają zajęcia z pedagogiem szkolnym.
Scroll to top
Skip to content