deklaracja dostępności

Oświadczenie

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu – www.e-zsopoznan.edu.pl

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.e-zsopoznan.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.e-zsopoznan.edu.pl spełnia wymagania w 98.18%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.e-zsopoznan.edu.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Strona jest zgodna z programami udźwiękowiającymi.
 • Zadbano o możliwość dostosowania kontrastu tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Przydatne linki:
 • Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • Polskie tłumaczenie WCAG
 • Dostępne strony

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy. Kazimierza Wielkiego 17 (schody), od boiska ot tyłu szkoły (podjazd dla wózków inwalidzkich).
 2. Dyżurka znajduje się naprzeciw wejścia od boiska.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w części administracyjnej budynku. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Scroll to top
Skip to content