STAŻ ZAWODOWY

W niedzielę 24.09.2023r. rozpoczęły się zajęcia zawodowe dla uczennic szkoły branżowej, które wpaździerniku wyjeżdżają na staż zawodowy do Centrum Kształcenia przy Izbie Rzemieślniczej Frankfurt nad Odrą.

Na niedzielnych zajęciach powtórzyły wiadomości na temat dekontaminacji, środków ochrony indywidualnej wykorzystywanej podczas usług fryzjerskich oraz zapoznały się z obsługą aparatów fryzjerskich. Uczyły się określać indywidualne cechy urody klienta, zdefiniować twarz o różnych kształtach (owalnym, trójkątnym, kwadratowym, okrągłym, prostokątnym).  Młode adeptki uczą się w niedzielę dodatkowo języka niemieckiego zawodowego o bezpieczeństwie i higienie pracy w salonie fryzjerskim oraz mają zajęcia z pedagogiem szkolnym.

STAŻ ZAWODOWY
Scroll to top
Skip to content