SALON MATURZYSTÓW’2023

Salon Maturzystów Perspektywy`23 to bogata porcja spotkań z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych (matura w odmienionej formule, wspólnej dla absolwentów liceów i techników), ze znakomitymi nauczycielami-praktykami, z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami rekrutacji i studentami, z ekspertami rynku pracy,
z edukatorami.

Dla wielu maturzystów Salon będzie pierwszą okazją poznania wielu uczelni, ich ofert programowych i systemu rekrutacji, okazją rozmowy ze studentami rekomendującymi swoje wcześniejsze wybory. To właśnie konfrontacje kandydatów
z uczelniami stanowią bezcenny kapitał informacyjny dla uczestników wydarzenia, wystawców i organizatorów.
Dzisiaj w spotkaniach uczestniczą nasze klasy maturalne.

SALON MATURZYSTÓW’2023
Scroll to top
Skip to content