Rok szkolny 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA TYPÓW SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Technikum Odzieżowo-Usługowe

Branżowa Szkoła I stopnia – fryzjer

Branżowa Szkoła I stopnia – krawiec

WYKAZ PRZYBORÓW I NARZĘDZI FRYZJERSKICH POTRZEBNYCH NA ZAJĘCIA Z PRACOWNI FRYZJERSKIEJ:

pracownia fryzjerska – klasa 1

pracownia fryzjerska – klasa 2

pracownia fryzjerska – klasa 3

pracownia fryzjerska – klasa 4

WYKAZ PRZYBORÓW I NARZĘDZI KRAWIECKICH POTRZEBNYCH NA ZAJĘCIA Z PRACOWNI WYKONYWANIA WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
w zawodzie technik przemysłu mody i technik stylista:

przybory pracownia krawiecka klasy 1-5

 

WYKAZ AKCESORÓW FRYZJERSKICH POTRZEBNYCH NA ZAJĘCIA Z PRACOWNI FRYZJERSKIEJ
w zawodzie technik stylista:

pracownia fryzjerska

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content